top of page

Birth as we know it

הסרט ששינה את הדרך בה נשים יולדות בכל העולם

הסרט "Birth As We Know It" הוא סרט יוצא דופן על נשים וגברים ברוסיה של שנות ה-80, שבחרו ללדת בדרך מאוד שונה ממה שהיה מקובל בזמנו.
התוצאות של הבחירות שלהם משפיעות עד היום על יולדות בכל העולם ,שחולמות ללדת בים, עם דולפינים...  
סיפור מעורר השראה על מה שמתאפשר כשהבחירות שלנו אינן מונעות מפחד וציות לנורמה המקובלת אלא מתוך חיבור והקשבה לצורך העמוק של הנשמות החדשות המגיעות לעולם שלנו וההבנה שהדרך שבה אנו נולדים היא הדרך שבה אנו חיים. 

למי הסרט מתאים?

נשים וגברים, נשות מקצוע, הריוניות, לקראת כניסה להריון וכל מי שמתעניין בשדה הלידה.

הקרנה חינמית במסגרת פסטיבל שייח׳ אבריק
31/3/23, בשעה 10:00
קרית טבעון

bottom of page